1. limniska zonen

  limniska zonen, detsamma som pelagialen.
 2. fotiska zonen

  fotiska zonen, annat namn på eufotiska zonen.
 3. eufotiska zonen

  eufotiska zonen, fotiska zonen, det övre, belysta vattenskiktet i en sjö eller i havet, i vilket fotosyntes äger rum.
 4. boreala zonen

  boreala zonen, annat namn på norra barrskogsregionen och tajgan.
 5. boreonemorala zonen

  boreonemorala zonen, annat namn på södra barrskogsregionen.
 6. afotiska zonen

  afotiska zonen, den del av havet där dagsljusintensiteten är otillräcklig för växternas fotosyntes.
 7. dysfotiska zonen

  dysfotiska zonen, mindre vanligt namn på havets pelagiska skymningszon (batyalen i marinbiologisk mening), belägen mellan den solbelysta (eufotiska) och den på ett djup av ca 1 000 m begynnande totalmörka (abyssala) zonen.
 8. franc-zonen

  franc-zonen, vanlig benämning på område i Väst- och Centralafrika där flertalet av länderna haft valutasamverkan med Frankrike sedan tiden före den koloniala frigörelsen.
 9. zon

  zon, (del)område, bälte, inom geologin en del av en sekvens av bergartslager som skiljer sig från omgivningen.
 10. zon

  zon, (del)område, bälte, med vidsträckt användning som fackterm.