1. att

  att. se attention
  Svensk ordbok
 2. att

  1att konj.
  Svensk ordbok
 3. att

  2att infinitivmärke
  Svensk ordbok
 4. att-sats

  att`-sats subst. ~en ~er ORDLED: att--sats-en
  Svensk ordbok
 5. vägran

  vä`gran subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: vägr-an
  Svensk ordbok
 6. härtill

  härtill [hä´r- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: här--till
  Svensk ordbok
 7. 3så konj.
  Svensk ordbok
 8. trug

  trug subst. ~et ORDLED: trug-et
  Svensk ordbok
 9. självtäkt

  själ`vtäkt subst. ~en ORDLED: själv--täkt-en
  Svensk ordbok
 10. ity

  ity´ adv. ORDLED: i--ty
  Svensk ordbok