1. äldreomsorg

  äl`dreomsorg subst. ~en ORDLED: äld-re--om-sorg-en
  Svensk ordbok
 2. kvalitetssäkring

  kvalite`tssäkring subst. ~en ORDLED: kval-itets--säkr-ing-en
  Svensk ordbok
 3. förbättra

  förbätt´ra verb ~de ~t ORDLED: för-bättr-ar SUBST.: förbättrande, förbättring
  Svensk ordbok
 4. overksam

  o`verksam adj. ~t ~ma ORDLED: o--verk-sam
  Svensk ordbok
 5. omsorg

  omsorg [åm`-] subst. ~en ~er ORDLED: om--sorg-en
  Svensk ordbok
 6. äldre

  äl´dre adj., komp., ingen böjning ORDLED: äld-re
  Svensk ordbok