1. älg

  älg [äl´j] subst. ~en ~ar ORDLED: älg-en
  Svensk ordbok
 2. älgjakt

  älgjakt [äl`j-] subst. ~en ~er ORDLED: älg--jakt-en
  Svensk ordbok
 3. älggräs

  älggräs [äl`j-] subst. ~et ORDLED: älg--gräs-et
  Svensk ordbok
 4. älgstudsare

  älgstudsare [äl`j-] subst. ~n äv. älgstudsarn, plur. ~, best. plur. älgstudsarna ORDLED: älg--studs-ar-en
  Svensk ordbok
 5. älghud

  älghud [äl`j-] subst. ~en ORDLED: älg--hud-en
  Svensk ordbok
 6. välriktad

  vä`lriktad adj. välriktat ORDLED: väl--rikt-ad
  Svensk ordbok
 7. jaktsignal

  jak`tsignal subst. ~en ~er ORDLED: jakt--sign-al-en
  Svensk ordbok
 8. jämthund

  jäm`thund subst. ~en ~ar ORDLED: jämt--hund-en
  Svensk ordbok
 9. företrädesvis

  fö`reträdesvis adv. ORDLED: före--träd-es-vis
  Svensk ordbok
 10. såt

  2såt subst. ~en, ~ar el. ~er ORDLED: såt-en
  Svensk ordbok