1. ämbete

  äm`bete subst. ~t ~n ORDLED: ämbet-et
  Svensk ordbok
 2. ämbetsåliggande

  äm`betsåliggande subst. ~t ~n ORDLED: ämbets--å-ligg-and-et
  Svensk ordbok
 3. ämbetsperiod

  äm`betsperiod subst. ~en ~er ORDLED: ämbets--peri-od-en
  Svensk ordbok
 4. ämbetstitel

  äm`betstitel subst. ~n ämbetstitlar ORDLED: ämbets--titl-ar
  Svensk ordbok
 5. ämbetsbrott

  äm`betsbrott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ämbets--brott-et
  Svensk ordbok
 6. ämbetsskrud

  äm`betsskrud subst. ~en ~ar ORDLED: ämbets--skrud-en
  Svensk ordbok
 7. ämbetsmannaansvar

  äm`betsmannaansvar subst. ~et ORDLED: ämbets-manna--an-svar-et
  Svensk ordbok
 8. ämbetsställning

  äm`betsställning subst. ~en ORDLED: ämbets--ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 9. ämbetsadel

  äm`betsadel subst. ~n ORDLED: ämbets--adeln
  Svensk ordbok
 10. nuntiatur

  nuntiatur [-tsiatu´r] subst. ~en ~er ORDLED: nunti-at-ur-en
  Svensk ordbok