1. ändas

  än`das verb ändades ändats ORDLED: änd-as
  Svensk ordbok
 2. änder

  änder se 1and
  Svensk ordbok
 3. ände

  ände se 2ända
  Svensk ordbok
 4. till ända

  till än`da äv. tillän`da adv. ORDLED: till--ända
  Svensk ordbok
 5. ända

  3än`da subst. ~n ändor ORDLED: änd-an
  Svensk ordbok
 6. ända

  4än`da verb ~de ~t ORDLED: änd-ar SUBST.: ändande
  Svensk ordbok
 7. ändlig

  än`dlig adj. ~t ORDLED: änd-lig
  Svensk ordbok
 8. ändelse

  än`delse subst. ~n ~r ORDLED: änd-els-en
  Svensk ordbok
 9. ända

  2än`da subst. ~n ~r el. än`de ~n ändar ORDLED: änd-an, änd-en
  Svensk ordbok
 10. ända

  1än`da adv.
  Svensk ordbok