1. avannonsera

  a`vannonsera [-åns- el. -åŋs-] verb ~de ~t ORDLED: av--an-nons-er-ar SUBST.: avannonserande, avannonsering; avannons
  Svensk ordbok
 2. avannons

  a`vannons [-åns el. -åŋs] subst. ~en ~er ORDLED: av--an-nons-en
  Svensk ordbok
 3. annonsera

  annonse´ra [-åŋs- el. -åns-] verb ~de ~t ORDLED: an-nons-er-ar SUBST.: annonserande, annonsering
  Svensk ordbok
 4. strömma

  strömm`a verb ~de ~t ORDLED: strömm-ar SUBST.: strömmande, strömning
  Svensk ordbok