1. återigen

  å`terigen adv. ORDLED: åter--i-gen
  Svensk ordbok
 2. åter

  å´ter adv.
  Svensk ordbok
 3. återtjänst

  å`tertjänst subst. ~en ~er ORDLED: åter--tjänst-en
  Svensk ordbok
 4. förnybar

  förny`bar adj. ~t ORDLED: för-ny-bar
  Svensk ordbok
 5. återgångstull

  å`tergångstull subst. ~en ORDLED: åter-gångs--tull-en
  Svensk ordbok
 6. fosterjord

  fos`terjord subst. ~en ORDLED: foster--jord-en
  Svensk ordbok
 7. återuppbyggnad

  å`teruppbyggnad subst. ~en ~er ORDLED: åter--upp-bygg-nad-en
  Svensk ordbok
 8. återfallsfeber

  å`terfallsfeber subst. ~n ORDLED: åter-falls--febern
  Svensk ordbok
 9. återse

  å`terse verb återsåg ~tt, pres. ~r ORDLED: åter--ser SUBST.: återseende
  Svensk ordbok
 10. återköpsrätt

  å`terköpsrätt subst. ~en ORDLED: åter-köps--rätt-en
  Svensk ordbok