1. åtkomst

  å`tkomst subst. ~en ORDLED: åt--komst-en
  Svensk ordbok
 2. åtkomsttid

  å`tkomsttid subst. ~en ~er ORDLED: åt-komst--tid-en
  Svensk ordbok
 3. plastficka

  plas`tficka subst. ~n plastfickor ORDLED: plast--fick-an
  Svensk ordbok
 4. access

  access´ [aks-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cess-en
  Svensk ordbok
 5. förvärv

  förvär´v subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-värv-et
  Svensk ordbok
 6. komma åt

  komma å´t verb kom kommit, pres. kommer ORDLED: komm-er SUBST.: åtkomst (till 1)
  Svensk ordbok