1. ödmjuka sig

  ö`dmjuka sig verb ödmjukade ödmjukat ORDLED: öd--mjuk-ar
  Svensk ordbok
 2. ödmjukhet

  ö`dmjukhet subst. ~en ORDLED: öd--mjuk-het-en
  Svensk ordbok
 3. ödmjuka

  ö`dmjuka verb ~de ~t ORDLED: öd--mjuk-ar SUBST.: ödmjukande
  Svensk ordbok
 4. ödmjuk

  ö`dmjuk adj. ~t ORDLED: öd--mjuk
  Svensk ordbok
 5. förnöjsam

  förnöj´sam adj. ~t ~ma ORDLED: för-nöj-sam
  Svensk ordbok
 6. förkrossad

  förkrossad [-krås´-] adj. förkrossat ORDLED: för-kross-ad
  Svensk ordbok
 7. självutplånande

  själ`vutplånande adj., ingen böjning ORDLED: själv--ut-plån-ande
  Svensk ordbok
 8. böneskrift

  bö`neskrift subst. ~en ~er ORDLED: böne--skrift-en
  Svensk ordbok
 9. supplik

  suppli´k subst. ~en ~er ORDLED: suppl-ik-en
  Svensk ordbok
 10. respektfull

  respek`tfull adj. ~t ORDLED: re-spekt--full
  Svensk ordbok