1. öka

  ö`ka verb ~de ~t ORDLED: ök-ar SUBST.: ökande, ökning
  Svensk ordbok
 2. fördubbla

  fördubb´la verb ~de ~t ORDLED: för-dubbl-ar SUBST.: fördubblande, fördubbling
  Svensk ordbok
 3. kvicka på

  kvicka på´ verb kvickade kvickat ORDLED: kvick-ar
  Svensk ordbok
 4. aktieemission

  aktieemission [ak`tsie-] subst. ~en ~er ORDLED: aktie--e-miss-ion-en
  Svensk ordbok
 5. klerikalism

  klerikalis´m subst. ~en ORDLED: kler-ik-al-ism-en
  Svensk ordbok
 6. räntegap

  rän`tegap subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ränte--gap-et
  Svensk ordbok
 7. flerdubbla

  fle`rdubbla verb ~de ~t ORDLED: fler--dubbl-ar SUBST.: flerdubblande, flerdubbling
  Svensk ordbok
 8. stimulera

  stimule´ra verb ~de ~t ORDLED: stimul-er-ar SUBST.: stimulerande, stimulering; stimulans
  Svensk ordbok
 9. aperitif

  aperitif´ subst. ~en ~er ORDLED: aperi-tif-en
  Svensk ordbok
 10. inkonsekvent

  inkonsekven´t adj., neutr. ~ ORDLED: in-kon-sekv-ent
  Svensk ordbok