1. öken

  ö`ken subst. öknen öknar ORDLED: ökn-en
  Svensk ordbok
 2. ökenlandskap

  ö`kenlandskap subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: öken--land-skap-et
  Svensk ordbok
 3. ökenråtta

  ö`kenråtta subst. ~n ökenråttor ORDLED: öken--rått-an
  Svensk ordbok
 4. ökenklimat

  ö`kenklimat subst. ~et ORDLED: öken--klim-at-et
  Svensk ordbok
 5. ökenvandring

  ö`kenvandring subst. ~en ~ar ORDLED: öken--vandr-ing-en
  Svensk ordbok
 6. ökenväxt

  ö`kenväxt subst. ~en ~er ORDLED: öken--växt-en
  Svensk ordbok
 7. lössjord

  löss`jord subst. ~en ~ar ORDLED: löss--jord-en
  Svensk ordbok
 8. saltöken

  sal`töken subst. saltöknen saltöknar ORDLED: salt--ökn-en
  Svensk ordbok
 9. sandöken

  san`döken subst. sandöknen sandöknar ORDLED: sand--ökn-en
  Svensk ordbok
 10. stenöken

  ste`nöken subst. stenöknen stenöknar ORDLED: sten--ökn-en
  Svensk ordbok