1. öppning

  öpp`ning subst. ~en ~ar ORDLED: öppn-ing-en
  Svensk ordbok
 2. öppningsbud

  öpp`ningsbud subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: öppn-ings--bud-et
  Svensk ordbok
 3. apertur

  apertu´r subst. ~en ~er ORDLED: apert-ur-en
  Svensk ordbok
 4. led

  5led subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: led-et
  Svensk ordbok
 5. linning

  linn`ing subst. ~en ~ar ORDLED: linn-ing-en
  Svensk ordbok
 6. vägport

  vä`gport subst. ~en ~ar ORDLED: väg--port-en
  Svensk ordbok
 7. isvak

  i`svak subst. ~en ~ar ORDLED: is--vak-en
  Svensk ordbok
 8. tvärficka

  tvä`rficka subst. ~n tvärfickor ORDLED: tvär--fick-an
  Svensk ordbok
 9. magmun

  ma`gmun subst. ~nen ~nar ORDLED: mag--munn-en
  Svensk ordbok
 10. slangklämma

  slang`klämma subst. ~n slangklämmor ORDLED: slang--klämm-an
  Svensk ordbok