1. örn

  ö`rn subst. ~en ~ar ORDLED: örn-en
  Svensk ordbok
 2. örnnäsa

  ö`rnnäsa subst. ~n örnnäsor ORDLED: örn--näs-an
  Svensk ordbok
 3. örnbräken

  ö`rnbräken subst., best. f. ~ el. örnbräknen ORDLED: örn--bräkn-en
  Svensk ordbok
 4. örnnäste

  ö`rnnäste subst. ~t ~n ORDLED: örn--näst-et
  Svensk ordbok
 5. örngott

  ö`rngott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: örn--gott-et
  Svensk ordbok
 6. kejsarörn

  kej`sarörn subst. ~en ~ar ORDLED: kejs-ar--örn-en
  Svensk ordbok
 7. kungsörn

  kung`sörn subst. ~en ~ar ORDLED: kungs--örn-en
  Svensk ordbok
 8. ormörn

  or`mörn subst. ~en ~ar ORDLED: orm--örn-en
  Svensk ordbok
 9. havsörn

  havsörn [haf`s-] subst. ~en ~ar ORDLED: havs--örn-en
  Svensk ordbok
 10. blodörn

  blo`dörn subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: blod--örn
  Svensk ordbok