1. över huvud taget

  över huvud taget [-hu`-, -huv`-, -ta`g- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: över-huvud--tag-et
  Svensk ordbok
 2. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok
 3. huvud

  huvud [hu`v- äv. huv`-] subst. ~et, plur. ~ el. ~en, best. plur. ~ena ORDLED: huvud-et
  Svensk ordbok
 4. handkraft

  han`dkraft subst. ~en ORDLED: hand--kraft-en
  Svensk ordbok
 5. allt

  2allt subst. ~et ORDLED: allt-et
  Svensk ordbok
 6. daterad

  date´rad adj. daterat ORDLED: dat-er-ad
  Svensk ordbok
 7. outbildad

  o`utbildad adj. outbildat ORDLED: o--ut-bild-ad
  Svensk ordbok
 8. snarstucken

  sna`rstucken adj. snarstucket snarstuckna ORDLED: snar--stuck-en
  Svensk ordbok
 9. alls

  alls adv.
  Svensk ordbok
 10. världsalltet

  världsalltet [vä`rds-] subst., best. f. ORDLED: världs--allt-et
  Svensk ordbok