1. överhuvud

  1ö`verhuvud subst. ~et, plur. ~ el. ~en, best. plur. ~ena ORDLED: över--huvud-et
  Svensk ordbok
 2. överhuvud

  2överhuvud [-hu`- äv. -huv`-] adv. ORDLED: över--huvud
  Svensk ordbok
 3. över huvud taget

  över huvud taget [-hu`-, -huv`-, -ta`g- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: över-huvud--tag-et
  Svensk ordbok
 4. statschef

  statschef [stat`s- el. sta`ts-] subst. ~en ~er ORDLED: stats--chef-en
  Svensk ordbok
 5. satrap

  satra´p subst. ~en ~er ORDLED: satrap-en
  Svensk ordbok
 6. romersk-katolsk

  romersk-katolsk [rom´- el. med två huvudtryck] adj. ~t ORDLED: rom-ersk--katol-ska
  Svensk ordbok
 7. överkucku

  ö`verkucku subst. ~n ~ar ORDLED: över--kuck-un
  Svensk ordbok
 8. imam

  ima´m subst. ~en ~er ORDLED: imam-en
  Svensk ordbok
 9. primas

  pri´mas subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: prim-as
  Svensk ordbok
 10. högförräderi

  högförräderi [-i´ el. hö`g-] subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: hög--för-räd-eri-et
  Svensk ordbok