1. övning

  ö`vning subst. ~en ~ar ORDLED: öv-ning-en
  Svensk ordbok
 2. fylleriövning

  fylleri`övning subst. ~en ~ar ORDLED: fyll-eri--öv-ning-en
  Svensk ordbok
 3. förövning

  fö`rövning subst. ~en ~ar ORDLED: för--öv-ning-en
  Svensk ordbok
 4. övningsbok

  ö`vningsbok subst. ~en övningsböcker ORDLED: öv-nings--bok-en
  Svensk ordbok
 5. gruppdynamisk

  grupp`dynamisk adj. ~t ORDLED: grupp--dyn-am-isk
  Svensk ordbok
 6. viltmålskytte

  vil`tmålskytte subst. ~t ORDLED: vilt-mål--skytt-et
  Svensk ordbok
 7. vokalis

  vokali´s subst. ~en ~er ORDLED: vok-al-is-en
  Svensk ordbok
 8. akrobatisk

  akroba´tisk adj. ~t ORDLED: akro-bat-isk
  Svensk ordbok
 9. avslappningsövning

  a`vslappningsövning subst. ~en ~ar ORDLED: av-slapp-nings--öv-ning-en
  Svensk ordbok
 10. kuppberedskap

  kupp`beredskap subst. ~en ORDLED: kupp--be-red-skap-en
  Svensk ordbok