1. A-aktie

  A-aktie [a`-] subst. ~n ~r ORDLED: A--akti-en
  Svensk ordbok
 2. B-aktie

  B-aktie [be`-] subst. ~n ~r ORDLED: B--akti-en
  Svensk ordbok
 3. bolagsstämma

  bo`lagsstämma subst. ~n bolagsstämmor ORDLED: bo-lags--stämm-an
  Svensk ordbok
 4. aktie

  aktie [ak´tsie] subst. ~n ~r ORDLED: akti-en
  Svensk ordbok
 5. business

  business [bis´nis] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: busi-ness
  Svensk ordbok
 6. röst

  1röst subst. ~en ~er ORDLED: röst-en
  Svensk ordbok
 7. utdela

  u`tdela verb ~de ~t ORDLED: ut--del-ar SUBST.: utdelande, utdelning
  Svensk ordbok
 8. börs

  2börs subst. ~en ~er ORDLED: börs-en
  Svensk ordbok
 9. fall

  fall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fall-et
  Svensk ordbok
 10. blanka

  1blank`a verb ~de ~t ORDLED: blank-ar SUBST.: blankande, blankning
  Svensk ordbok