1. A-lag

  A-lag [a`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: A--lag-et
  Svensk ordbok
 2. mendelsk

  men´delsk adj. ~t ORDLED: mendel-ska
  Svensk ordbok
 3. veterinär

  2veterinä´r adj. ~t ORDLED: vet-er-in-är
  Svensk ordbok
 4. B-lag

  B-lag [be`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: B--lag-et
  Svensk ordbok
 5. drakonisk

  drako´nisk adj. ~t ORDLED: drakon-isk
  Svensk ordbok
 6. mosaisk

  mosa´isk adj. ~t ORDLED: mosa-isk
  Svensk ordbok
 7. bottenskikt

  bottenskikt [båt`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: botten--skikt-et
  Svensk ordbok
 8. biogenetisk

  biogene´tisk adj. ~t ORDLED: bio-gen-et-isk
  Svensk ordbok
 9. anomi

  anomi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: a-nom-in
  Svensk ordbok
 10. fulltalig

  full`talig adj. ~t ORDLED: full--tal-ig
  Svensk ordbok