1. sörgårdsidyll

  sö`rgårdsidyll subst. ~en ~er ORDLED: sör-gårds--idyll-en
  Svensk ordbok
 2. födsel

  fö´dsel subst. ~n födslar ORDLED: föd-seln
  Svensk ordbok
 3. tredje

  tre`dje räkn. ORDLED: tre-dje
  Svensk ordbok
 4. nyckelpiga

  nyck`elpiga subst. ~n nyckelpigor ORDLED: nyckel--pig-an
  Svensk ordbok
 5. ikon

  ikon [-å´n] subst. ~en ~er ORDLED: ikon-en
  Svensk ordbok
 6. ängel

  äng`el subst. ~n änglar ORDLED: ängl-ar
  Svensk ordbok