1. urnegrav

  u`rnegrav subst. ~en ~ar ORDLED: urne--grav-en
  Svensk ordbok
 2. pyra

  py`ra verb pyrde pyrt, pres. pyr ORDLED: pyr-de SUBST.: pyrande
  Svensk ordbok
 3. urnebrandgrop

  u`rnebrandgrop subst. ~en ~ar ORDLED: urne-brand--grop-en
  Svensk ordbok
 4. ulma

  ul`ma verb ~de ~t ORDLED: ulm-ar SUBST.: ulmande
  Svensk ordbok
 5. gödning

  gö`dning subst. ~en ~ar ORDLED: göd-ning-en
  Svensk ordbok
 6. urna

  u`rna subst. ~n urnor ORDLED: urn-an
  Svensk ordbok
 7. stoft

  stoft [ståf´t] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: stoft-et
  Svensk ordbok
 8. sprida

  spri`da verb spred äv. spridde, spritt el. spridit, perf. part. spridd, pres. sprider ORDLED: sprid-er SUBST.: spridande, spridning
  Svensk ordbok
 9. hälla

  1häll`a verb hällde hällt, pres. häller ORDLED: häll-er SUBST.: hällande, hällning
  Svensk ordbok
 10. skrapa

  2skra`pa verb ~de ~t ORDLED: skrap-ar SUBST.: skrapande, skrapning; skrap
  Svensk ordbok