1. pälssäl

  päl`ssäl subst. ~en ~ar ORDLED: päls--säl-en
  Svensk ordbok
 2. sjöbjörn

  sjö`björn subst. ~en ~ar ORDLED: sjö--björn-en
  Svensk ordbok
 3. guldgrävare

  gul`dgrävare subst. ~n äv. guldgrävarn, plur. ~, best. plur. guldgrävarna ORDLED: guld--gräv-ar-en
  Svensk ordbok
 4. guld

  guld subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: guld-et
  Svensk ordbok