1. astat

  asta´t subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: a-stat
  Svensk ordbok
 2. aster

  as´ter subst. ~n astrar ORDLED: astr-ar
  Svensk ordbok
 3. asterisk

  asteris´k subst. ~en ~er ORDLED: aster-isk-en
  Svensk ordbok
 4. förnämligast

  förnä´mligast adv., superl. ORDLED: för-näm-lig-ast
  Svensk ordbok
 5. tidigast

  ti`digast adv., superl. ORDLED: tid-ig-ast
  Svensk ordbok
 6. skolastiker

  skolas´tiker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: skol-ast-ik-ern
  Svensk ordbok
 7. allenast

  alle´nast adv. ORDLED: all--en-ast
  Svensk ordbok
 8. fantastik

  fantasti´k subst. ~en ORDLED: fant-ast-ik-en
  Svensk ordbok
 9. sjukgymnast

  sju`kgymnast subst. ~en ~er ORDLED: sjuk--gymn-ast-en
  Svensk ordbok
 10. orgastisk

  orgas´tisk adj. ~t ORDLED: org-ast-isk
  Svensk ordbok