1. avsiktlig

  a`vsiktlig adj. ~t ORDLED: av--sikt-lig
  Svensk ordbok
 2. flit

  2flit subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 3. självsvält

  själ`vsvält subst. ~en ORDLED: själv--svält-en
  Svensk ordbok
 4. förvränga

  förvräng´a verb förvrängde förvrängt, pres. förvränger ORDLED: för-vräng-er SUBST.: förvrängande, förvrängning
  Svensk ordbok
 5. skadegörelse

  ska`degörelse subst. ~n ~r ORDLED: skade--gör-els-en
  Svensk ordbok
 6. förfuska

  förfus´ka verb ~de ~t ORDLED: för-fusk-ar SUBST.: förfuskande, förfuskning
  Svensk ordbok
 7. iskonvalj

  i`skonvalj subst. ~en ~er äv. i`skonvalje ~n ~r ORDLED: is--kon-valj-en
  Svensk ordbok
 8. myndighetsmissbruk

  myn`dighetsmissbruk subst. ~et ORDLED: mynd-ig-hets--miss-bruk-et
  Svensk ordbok
 9. nonsensvers

  nonsensvers [nån`-] subst. ~en ~er ORDLED: non-sens--vers-en
  Svensk ordbok
 10. oavsiktlig

  o`avsiktlig adj. ~t ORDLED: o--av-sikt-lig
  Svensk ordbok