1. belgier

  bel´gier subst. ~n, plur. ~ ORDLED: belgi-ern
  Svensk ordbok
 2. belgare

  bel`gare subst. ~n äv. belgarn, plur. ~, best. plur. belgarna ORDLED: belg-ar-en
  Svensk ordbok
 3. belgiska

  bel´giska subst. ~n belgiskor ORDLED: belg-isk-an
  Svensk ordbok
 4. uppmarschområde

  upp`marschområde subst. ~t ~n ORDLED: upp-marsch--om-råd-et
  Svensk ordbok
 5. belgisk

  bel´gisk adj. ~t ORDLED: belg-isk
  Svensk ordbok
 6. buffertstat

  buff`ertstat subst. ~en ~er ORDLED: buff-ert--stat-en
  Svensk ordbok
 7. franc

  franc [fraŋ´] subst. ~en, plur. ~ äv. ~s ORDLED: franc-en
  Svensk ordbok
 8. röstplikt

  rös`tplikt subst. ~en ORDLED: röst--plikt-en
  Svensk ordbok
 9. ardenner

  ardenn´er subst. ~n, plur. ~ ORDLED: ardenn-ern
  Svensk ordbok
 10. deputeradekammare

  depute`radekammare subst. ~n äv. deputeradekammarn, plur. deputeradekamrar el. ~, best. plur. deputeradekamrarna ORDLED: de-put-er-ade--kamr-ar
  Svensk ordbok