1. beprövad

  beprö´vad adj. beprövat ORDLED: be-pröv-ad
  Svensk ordbok
 2. mångbeprövad

  mång`beprövad adj. mångbeprövat ORDLED: mång--be-pröv-ad
  Svensk ordbok
 3. obeprövad

  o`beprövad adj. obeprövat ORDLED: o--be-pröv-ad
  Svensk ordbok
 4. probat

  proba´t adj., neutr. ~ ORDLED: prob-at
  Svensk ordbok
 5. välbeprövad

  vä`lbeprövad adj. välbeprövat ORDLED: väl--be-pröv-ad
  Svensk ordbok
 6. mästarbrev

  mäs`tarbrev subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mäst-ar--brev-et
  Svensk ordbok
 7. mångfaldig

  mång`faldig adj. ~t ORDLED: mång--fald-ig
  Svensk ordbok
 8. teknik

  tekni´k subst. ~en ~er ORDLED: tekn-ik-en
  Svensk ordbok
 9. vetenskap

  ve`tenskap subst. ~en ~er ORDLED: vet-en-skap-en
  Svensk ordbok
 10. mästare

  mäs`tare subst. ~n äv. mästarn, plur. ~, best. plur. mästarna ORDLED: mäst-ar-en
  Svensk ordbok