1. Celsius

  Cel´sius adv. FÖRK.: C
  Svensk ordbok
 2. celsiustermometer

  cel`siustermometer subst. ~n celsiustermometrar ORDLED: celsius--termo-metr-ar
  Svensk ordbok
 3. celsiusgrad

  cel`siusgrad subst. ~en ~er ORDLED: celsius--grad-en
  Svensk ordbok
 4. celsiusskala

  cel`siusskala subst. ~n ORDLED: celsius--skal-an
  Svensk ordbok
 5. C

  2C se Celsius
  Svensk ordbok
 6. smältpunkt

  smäl`tpunkt subst. ~en ~er ORDLED: smält--punkt-en
  Svensk ordbok
 7. Fahrenheit

  Fahrenheit [fa`renhajt ibl. främre a som i "katt"] adv. FÖRK.: F
  Svensk ordbok
 8. temperaturskala

  temperaturskala [temp(e)ratu`r-] subst. ~n temperaturskalor ORDLED: temp-er-at-ur--skal-an
  Svensk ordbok
 9. Kelvin

  Kelvin [kel´-] subst., ingen böjning, n-genus FÖRK.: K
  Svensk ordbok
 10. grad

  1grad subst. ~en ~er [gra`d- äv. gra´d-] ORDLED: grad-en
  Svensk ordbok