1. fängelsekund

  fäng`elsekund subst. ~en ~er ORDLED: fäng-else--kund-en
  Svensk ordbok
 2. centralanstalt

  centra`lanstalt subst. ~en ~er ORDLED: centr-al--an-stalt-en
  Svensk ordbok
 3. skyddskonsulent

  skydd`skonsulent subst. ~en ~er ORDLED: skydds--kon-sul-ent-en
  Svensk ordbok
 4. straffånge

  straffånge [straf`-] subst. ~n straffångar ORDLED: straff--fång-en
  Svensk ordbok
 5. döma ut

  döma u´t verb dömde dömt, pres. dömer ORDLED: döm-er SUBST.: utdömande, utdömning
  Svensk ordbok
 6. sisyfosarbete

  si`syfosarbete subst. ~t ~n ORDLED: sisyfos--arbet-et
  Svensk ordbok
 7. övervakare

  ö`vervakare subst. ~n äv. övervakarn, plur. ~, best. plur. övervakarna ORDLED: över--vak-ar-en
  Svensk ordbok
 8. dödsdömd

  dödsdömd [döt`s-] adj. dödsdömt ORDLED: döds--döm-da
  Svensk ordbok
 9. misslyckas

  miss`lyckas verb misslyckades misslyckats ORDLED: miss--lyck-as SUBST.: misslyckande
  Svensk ordbok
 10. fängelse

  fäng`else subst. ~t ~r ORDLED: fäng-els-et
  Svensk ordbok