1. DNA

  DNA [deena´] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. DNA-hybridisering

  DNA-hybridisering [deena`-] subst. ~en ~ar ORDLED: DNA--hybr-id-is-er-ing-en
  Svensk ordbok
 3. hybrid-DNA-teknik

  hybrid-DNA-teknik [-deena`-] subst. ~en ORDLED: hybr-id--DNA--tekn-ik-en
  Svensk ordbok
 4. genmanipulation

  ge`nmanipulation subst. ~en ~er ORDLED: gen--mani-pul-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. plasmid

  plasmi´d subst. ~en ~er ORDLED: plasm-id-en
  Svensk ordbok
 6. RNA

  RNA [äräna´] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 7. ärftlighet

  är`ftlighet subst. ~en ORDLED: ärft-lig-het-en
  Svensk ordbok
 8. genteknik

  ge`nteknik subst. ~en ORDLED: gen--tekn-ik-en
  Svensk ordbok
 9. budbärare

  bu`dbärare subst. ~n äv. budbärarn, plur. ~, best. plur. budbärarna ORDLED: bud--bär-ar-en
  Svensk ordbok
 10. genterapi

  ge`nterapi subst. ~n äv. ~en ORDLED: gen--terap-in
  Svensk ordbok