1. fartyg

  fa`rtyg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: far--tyg-et
  Svensk ordbok
 2. ro-ro-fartyg

  ro-ro-fartyg [ung. råo`råo-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en; förk. av roll-on/roll-off-fartyg ORDLED: ro--ro--far-tyg-et
  Svensk ordbok
 3. roll-on/roll-off-fartyg

  roll-on/roll-off-fartyg [råolån´råolåf`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: roll-on-roll-off--far-tyg-et
  Svensk ordbok
 4. tankfartyg

  tank`fartyg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tank--far-tyg-et
  Svensk ordbok
 5. ångfartyg

  ång`fartyg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ång--far-tyg-et
  Svensk ordbok
 6. blockadbrytare

  blocka`dbrytare subst. ~n äv. blockadbrytarn, plur. ~, best. plur. blockadbrytarna ORDLED: block-ad--bryt-ar-en
  Svensk ordbok
 7. avbärning

  a`vbärning el. a`vbäring subst. ~en ~ar ORDLED: av--bär-(n)ing-en
  Svensk ordbok
 8. karavell

  karavell´ subst. ~en ~er ORDLED: karav-ell-en
  Svensk ordbok
 9. avsegla

  a`vsegla verb ~de ~t ORDLED: av--segl-ar SUBST.: avseglande, avsegling
  Svensk ordbok
 10. destination

  destination [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: de-stin-at-ion-en
  Svensk ordbok