1. invärtes

  1in`värtes adv. ORDLED: in--värt-es
  Svensk ordbok
 2. invärtes

  2in`värtes adj., ingen böjning ORDLED: in--värt-es
  Svensk ordbok
 3. internist

  internis´t subst. ~en ~er ORDLED: in-tern-ist-en
  Svensk ordbok
 4. inremedicinsk

  inremedicinsk [in`- el. -i´nsk] adj. ~t ORDLED: in-re--med-ic-in-ska
  Svensk ordbok
 5. intern

  1intern [-tä´rn] adj. ~t ORDLED: in-tern
  Svensk ordbok
 6. bordvarts

  bo´rdvarts adv. ORDLED: bord--varts
  Svensk ordbok
 7. triumfera

  triumfe´ra verb ~de ~t ORDLED: triumf-er-ar SUBST.: triumferande; triumf
  Svensk ordbok
 8. specialist

  specialis´t subst. ~en ~er ORDLED: speci-al-ist-en
  Svensk ordbok
 9. medicin

  medici´n subst. ~en ~er ORDLED: med-ic-in-en
  Svensk ordbok
 10. inre

  in´re adj., komp., ingen böjning ORDLED: in-re
  Svensk ordbok