1. italiensk

  italie´nsk adj. ~t ORDLED: itali-en-ska
  Svensk ordbok
 2. italienare

  italie`nare subst. ~n äv. italienarn, plur. ~, best. plur. italienarna ORDLED: itali-en-ar-en
  Svensk ordbok
 3. italienska

  italie´nska subst. ~n italienskor ORDLED: itali-en-skan
  Svensk ordbok
 4. italer

  ita´ler subst. ~n, plur. ~ ORDLED: ital-ern
  Svensk ordbok
 5. västgot

  väs`tgot subst. ~en ~er ORDLED: väst--got-en
  Svensk ordbok
 6. tosca

  tosca [tås`ka] subst. ~n toscor ORDLED: tosc-an
  Svensk ordbok
 7. genua

  ge´nua subst. ~n genuor ORDLED: genu-an
  Svensk ordbok
 8. axelmakterna

  ax`elmakterna subst., best. f. plur. ORDLED: axel--makt-er-na
  Svensk ordbok
 9. sybarit

  sybari´t subst. ~en ~er ORDLED: sybar-it-en
  Svensk ordbok
 10. ligurer

  ligu´rer subst., plur. ORDLED: ligur-er
  Svensk ordbok