1. komparativ

  1komparativ [kåm´- äv. -i´v] adj. ~t ORDLED: kom-par-at-iv
  Svensk ordbok
 2. komparativ

  2komparativ [kåm`-] subst. ~en ~er ORDLED: kom-par-at-iv-en
  Svensk ordbok
 3. yttermera

  ytt`ermera adj., ingen böjning ORDLED: ytter--mera
  Svensk ordbok
 4. smärre

  smärr´e adj., komp., ingen böjning
  Svensk ordbok
 5. norra

  norra [når´a äv. når`a] adj., best. f.
  Svensk ordbok
 6. honoratiores

  honoratiores [-tsiå`r-] subst., plur. ORDLED: hon-or-ati-or-es
  Svensk ordbok
 7. innerlig

  inn`erlig adj. ~t ORDLED: inn-er-lig
  Svensk ordbok
 8. komparation

  komparation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kom-par-at-ion-en
  Svensk ordbok
 9. positiv

  4positiv [po´s- el. pos´-] subst. ~en ~er ORDLED: pos-it-iv-en
  Svensk ordbok
 10. junior

  1junior [-å´r] subst. ~en ~er ORDLED: juni-or-en
  Svensk ordbok