1. maoism

  maois´m subst. ~en ORDLED: mao-ism-en
  Svensk ordbok
 2. maoriska

  maoriska [-å´- el. -o´-] subst. ~n maoriskor ORDLED: maor-isk-an
  Svensk ordbok
 3. maori

  1maori [-å´- el. -o´-] subst. ~n ~er el. maorier [-å´- {el} -o´-] ~n, plur. ~ ORDLED: maor-in, maori-ern
  Svensk ordbok
 4. maori

  2maori [-å´- el. -o´-] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 5. maorisk

  maorisk [-å´- el. -o´-] adj. ~t ORDLED: maor-isk
  Svensk ordbok
 6. papperstiger

  papp`erstiger subst. ~n papperstigrar ORDLED: papp-ers--tigr-ar
  Svensk ordbok
 7. förläsa sig

  förlä´sa sig verb förläste förläst, pres. förläser ORDLED: för-läs-er SUBST.: förläsande
  Svensk ordbok
 8. mountainbike

  mountainbike [ung. mao´ntinbajk] subst. ~n [-bajken] mountainbikar [-bajkar] ORDLED: mountain--bik-en
  Svensk ordbok