1. omtalad

  omtalad [åm`-] adj. omtalat ORDLED: om--tal-ad
  Svensk ordbok
 2. omtala

  omtala [åm`-] verb ~de ~t ORDLED: om--tal-ar SUBST.: omtalande
  Svensk ordbok
 3. omtal

  omtal [åm`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: om--tal-et
  Svensk ordbok
 4. nämnbar

  näm`nbar adj. ~t ORDLED: nämn-bar
  Svensk ordbok
 5. exempellös

  exem`pellös adj. ~t ORDLED: ex-empel--lös
  Svensk ordbok
 6. frejd

  frejd subst. ~en ORDLED: frejd-en
  Svensk ordbok
 7. jehu

  jehu´ subst., ingen böjning, neutr.
  Svensk ordbok
 8. beryktad

  beryk´tad adj. beryktat ORDLED: be-rykt-ad
  Svensk ordbok
 9. notisera

  notise´ra verb ~de ~t ORDLED: not-is-er-ar SUBST.: notiserande, notisering
  Svensk ordbok
 10. tala om

  tala om´ verb talade talat ORDLED: tal-ar SUBST.: omtalande
  Svensk ordbok