1. oundgänglig

  o`undgänglig adj. ~t ORDLED: o--und-gäng-lig
  Svensk ordbok
 2. nödvändighetsvara

  nö`dvändighetsvara subst. ~n nödvändighetsvaror ORDLED: nöd-vänd-ig-hets--var-an
  Svensk ordbok
 3. oumbärlig

  o`umbärlig adj. ~t ORDLED: o--um-bär-lig
  Svensk ordbok
 4. fördömelse

  fördöm´else subst. ~n ORDLED: för-döm-els-en
  Svensk ordbok
 5. undgå

  un`dgå verb undgick ~tt, pres. ~r ORDLED: und--går SUBST.: undgående
  Svensk ordbok
 6. nödvändig

  nö`dvändig adj. ~t ORDLED: nöd--vänd-ig
  Svensk ordbok
 7. konst

  konst [kån´st] subst. ~en ~er ORDLED: konst-en
  Svensk ordbok