1. rangordning

  rang`ordning subst. ~en ~ar ORDLED: rang--ordn-ing-en
  Svensk ordbok
 2. rangskala

  rang`skala subst. ~n rangskalor ORDLED: rang--skal-an
  Svensk ordbok
 3. rangordna

  rang`ordna verb ~de ~t ORDLED: rang--ordn-ar SUBST.: rangordnande, rangordning
  Svensk ordbok
 4. pinnhål

  pinn`hål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: pinn--hål-et
  Svensk ordbok
 5. tävlingsledare

  tä`vlingsledare subst. ~n äv. tävlingsledarn, plur. ~, best. plur. tävlingsledarna ORDLED: tävl-ings--led-ar-en
  Svensk ordbok
 6. seeda

  seeda [si`da] verb ~de ~t ORDLED: seed-ar SUBST.: seedande, seedning
  Svensk ordbok
 7. sist

  sist adv.
  Svensk ordbok
 8. tia

  ti`a subst. ~n tior ORDLED: ti-an
  Svensk ordbok
 9. först

  först adv.
  Svensk ordbok
 10. sista

  1sis`ta adj., maskulinum siste
  Svensk ordbok