1. naturformation

  natu`rformation subst. ~en ~er ORDLED: nat-ur--form-at-ion-en
  Svensk ordbok
 2. naturbarn

  natu`rbarn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: nat-ur--barn-et
  Svensk ordbok
 3. fjärran

  1fjärr`an adj., ingen böjning ORDLED: fjärr-an
  Svensk ordbok
 4. hawaiimusik

  hawaiimusik [havaj`i-] subst. ~en ORDLED: hawaii--mus-ik-en
  Svensk ordbok
 5. tänka sig

  tänk`a sig verb tänkte tänkt, pres. tänker ORDLED: tänk-er
  Svensk ordbok
 6. stranda

  stran`da verb ~de ~t ORDLED: strand-ar SUBST.: strandande, strandning
  Svensk ordbok
 7. äventyrare

  ä`ventyrare subst. ~n äv. äventyrarn, plur. ~, best. plur. äventyrarna ORDLED: ävent-yr-ar-en
  Svensk ordbok