1. rönnbär

  rönnbär [rön´- el. rön`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rönn--bär-et
  Svensk ordbok
 2. garvsyra

  gar`vsyra subst. ~n ORDLED: garv--syr-an
  Svensk ordbok
 3. natriumbikarbonat

  na`triumbikarbonat subst. ~et el. ~en ORDLED: natri-um--bi-karb-on-at-et
  Svensk ordbok
 4. bikarbonat

  bikarbonat [bi`- äv. -a´t] subst. ~et el. ~en ORDLED: bi--karb-on-at-et
  Svensk ordbok
 5. ättika

  ätt`ika subst. ~n ORDLED: ätt-ik-an
  Svensk ordbok
 6. salt

  1salt adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 7. tranbär

  tranbär [tra`n- el. tra´n-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tran--bär-et
  Svensk ordbok
 8. pomerans

  pomerans [-an´s äv. -aŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: pomer-ans-en
  Svensk ordbok
 9. förvärva

  förvär´va verb ~de ~t ORDLED: för-värv-ar SUBST.: förvärvande; förvärv
  Svensk ordbok