1. siames

  siame´s subst. ~en ~er ORDLED: siam-es-en
  Svensk ordbok
 2. thailändare

  thailändare [taj`-] subst. ~n äv. thailändarn, plur. ~, best. plur. thailändarna ORDLED: thai--länd-ar-en
  Svensk ordbok
 3. thailändsk

  thailändsk [taj`- el. taj´-] adj. ~t ORDLED: thai--länd-ska
  Svensk ordbok
 4. thailändska

  thailändska [taj`- äv. taj´-] subst. ~n thailändskor ORDLED: thai--länd-skan
  Svensk ordbok
 5. thaisiden

  thaisiden [taj`-] subst. ~et ORDLED: thai--siden-et
  Svensk ordbok
 6. thaiboxning

  thaiboxning [taj`-] subst. ~en ORDLED: thai--box-ning-en
  Svensk ordbok
 7. kampfisk

  kam`pfisk subst. ~en ~ar ORDLED: kamp--fisk-en
  Svensk ordbok
 8. siamesisk

  siame´sisk adj. ~t ORDLED: siam-es-isk
  Svensk ordbok