1. tordes

  tordes se töras
  Svensk ordbok
 2. tordas

  tordas se töras
  Svensk ordbok
 3. torde

  to`rde verb, pret. konjunktiv, i pres. ibl. tör ORDLED: tor-de
  Svensk ordbok
 4. tordmule

  to`rdmule subst. ~n tordmular ORDLED: tord--mul-en
  Svensk ordbok
 5. tordyvel

  to`rdyvel subst. ~n tordyvlar ORDLED: tord-yvl-ar
  Svensk ordbok
 6. tordera

  torde´ra verb ~de ~t ORDLED: tord-er-ar SUBST.: torderande; torsion
  Svensk ordbok
 7. tordön

  to`rdön subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tor--dön-et
  Svensk ordbok
 8. tordönsröst

  to`rdönsröst subst. ~en ~er ORDLED: tor-döns--röst-en
  Svensk ordbok
 9. tordönsstämma

  to`rdönsstämma subst. ~n tordönsstämmor ORDLED: tor-döns--stämm-an
  Svensk ordbok
 10. tör

  tör se torde
  Svensk ordbok