1. trettio

  trett´io äv. trett´i räkn. ORDLED: tret--ti(o)
  Svensk ordbok
 2. trettionde

  trett`ionde räkn. ORDLED: tret--ti-on-de
  Svensk ordbok
 3. trettiotal

  trett`iotal äv. trett`ital subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tret-ti(o)--tal-et
  Svensk ordbok
 4. trettiotalist

  trettiotalis´t äv. trettitalis´t subst. ~en ~er ORDLED: tret-ti(o)--tal-ist-en
  Svensk ordbok
 5. trettioårig

  trett`ioårig äv. trett`iårig adj. ~t ORDLED: tret-ti(o)--år-ig
  Svensk ordbok
 6. prickfri

  prick`fri adj. ~tt ORDLED: prick--fri
  Svensk ordbok
 7. normalmånad

  norma`lmånad subst. ~en ~er ORDLED: norm-al--mån-ad-en
  Svensk ordbok
 8. sextio

  sex´tio äv. sex´ti räkn. ORDLED: sex--ti(o)
  Svensk ordbok
 9. sjuttio

  sjutt´io äv. sjutt´i räkn. ORDLED: sjut--ti(o)
  Svensk ordbok
 10. episkopat

  episkopa´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: epi-skop-at-et
  Svensk ordbok