1. undvika

  un`dvika verb undvek undvikit undviken undvikna, pres. undviker ORDLED: und--vik-er SUBST.: undvikande
  Svensk ordbok
 2. undvikande

  un`dvikande adj., ingen böjning ORDLED: und--vik-ande
  Svensk ordbok
 3. privatsak

  priva`tsak subst. ~en ~er ORDLED: priv-at--sak-en
  Svensk ordbok
 4. försiktighet

  försik´tighet subst. ~en ORDLED: för-sikt-ig-het-en
  Svensk ordbok
 5. skrockfull

  skrockfull [skråk`-] adj. ~t ORDLED: skrock--full
  Svensk ordbok
 6. fyllnadsinbetalning

  fyll`nadsinbetalning subst. ~en ~ar ORDLED: fyll-nads--in-be-tal-ning-en
  Svensk ordbok
 7. förbifartsled

  fö`rbifartsled subst. ~en ~er ORDLED: för-bi-farts--led-en
  Svensk ordbok
 8. ding

  2ding adj., neutr. undviks
  Svensk ordbok
 9. sadelstad

  sa`delstad subst. ~en, plur. undviks ORDLED: sadel--stad-en
  Svensk ordbok
 10. negroid

  1negroi´d adj., neutr. undviks ORDLED: negro-id
  Svensk ordbok