1. abborrfisk

  abb`orrfisk subst. ~en ~ar ORDLED: abborr--fisk-en
  Svensk ordbok
 2. gärs

  gärs el. gers subst. ~en ~ar ORDLED: gärs-en, gers-en
  Svensk ordbok
 3. läppfisk

  läpp`fisk subst. ~en ~ar ORDLED: läpp--fisk-en
  Svensk ordbok
 4. snorgärs

  sno`rgärs el. sno`rgers subst. ~en ~ar ORDLED: snor--gärs-en, snor--gers-en
  Svensk ordbok
 5. abborre

  abb`orre subst. ~n abborrar ORDLED: abborr-en
  Svensk ordbok
 6. gös

  gös subst. ~en ~ar ORDLED: gös-en
  Svensk ordbok