1. absorbera

  absorbe´ra verb ~de ~t ORDLED: ab-sorb-er-ar SUBST.: absorberande, absorbering; absorption
  Svensk ordbok
 2. absorbent

  absorben´t subst. ~en ~er ORDLED: ab-sorb-ent-en
  Svensk ordbok
 3. stråldos

  strå`ldos subst. ~en ~er ORDLED: strål--dos-en
  Svensk ordbok
 4. filtercigarett

  fil`tercigarett subst. ~en ~er ORDLED: filter--cigar-ett-en
  Svensk ordbok
 5. snöa in

  snöa in´ verb snöade snöat ORDLED: snö-ar SUBST.: insnöande
  Svensk ordbok
 6. absorption

  absorption [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: ab-sorpt-ion-en
  Svensk ordbok
 7. dambinda

  da`mbinda subst. ~n dambindor ORDLED: dam--bind-an
  Svensk ordbok
 8. cellstoff

  cellstoff [sel´- el. sel`-] subst. ~en el. ~et ORDLED: cell--stoff-en
  Svensk ordbok
 9. rad

  2rad subst., plur. ~, n-genus
  Svensk ordbok
 10. dosekvivalent

  do`sekvivalent subst. ~en ~er ORDLED: dos--ekvi-val-ent-en
  Svensk ordbok