1. ackordsarbete

  ackordsarbete [-å`rds-] subst. ~t ~n ORDLED: ac-kords--arbet-et
  Svensk ordbok
 2. ackordshets

  ackordshets [-å`rds-] subst. ~en ORDLED: ac-kords--hets-en
  Svensk ordbok
 3. ackordssättning

  ackordssättning el. ackordsättning [-å`rd(s)-] subst. ~en ~ar ORDLED: ac-kord(s)--sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 4. ackordslön

  ackordslön [-å`rds-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-kords--lön-en
  Svensk ordbok
 5. ackord

  ackord [-å´rd] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ac-kord-et
  Svensk ordbok
 6. harmonilära

  harmoni`lära subst. ~n ORDLED: harm-oni--lär-an
  Svensk ordbok
 7. ackordisk

  ackordisk [-å´rd-] adj. ~t ORDLED: ac-kord-isk
  Svensk ordbok
 8. klumpackord

  klum`packord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: klump--ac-kord-et
  Svensk ordbok
 9. grundlön

  grun`dlön subst. ~en ~er ORDLED: grund--lön-en
  Svensk ordbok
 10. dissonant

  1dissonant [-an´t el. -aŋ´t] adj., neutr. ~ ORDLED: dis-son-ant
  Svensk ordbok