1. aderton

  aderton [a`dertån] räkn. ORDLED: ader-ton
  Svensk ordbok
 2. adertonde

  adertonde [a`dertånde] räkn. ORDLED: ader-ton-de
  Svensk ordbok
 3. arton

  a`rton räkn. ORDLED: ar-ton
  Svensk ordbok
 4. sexton

  sex`ton räkn. ORDLED: sex-ton
  Svensk ordbok
 5. attan

  att`an subst., ingen böjning ORDLED: att-an
  Svensk ordbok
 6. tretton

  trett`on räkn. ORDLED: tret-ton
  Svensk ordbok
 7. sjutton

  sjutt`on räkn. ORDLED: sjut-ton
  Svensk ordbok
 8. tonår

  tonår [tån`-] subst., plur. ORDLED: ton--år-en
  Svensk ordbok
 9. tio

  ti`o vard. äv. ti`e räkn.
  Svensk ordbok