1. administrera

  administre´ra verb ~de ~t ORDLED: ad-min-istr-er-ar SUBST.: administrerande, administrering; administration
  Svensk ordbok
 2. administratör

  administratö´r subst. ~en ~er ORDLED: ad-min-istr-at-ör-en
  Svensk ordbok
 3. förvalta

  förval´ta verb ~de ~t ORDLED: för-valt-ar SUBST.: förvaltande, förvaltning
  Svensk ordbok
 4. administration

  administration [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ad-min-istr-at-ion-en
  Svensk ordbok