1. adoptera

  adopte´ra verb ~de ~t ORDLED: ad-opt-er-ar SUBST.: adopterande, adoptering; adoption
  Svensk ordbok
 2. adoptant

  adoptan´t subst. ~en ~er ORDLED: ad-opt-ant-en
  Svensk ordbok
 3. adoptivbarn

  adopti`vbarn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ad-opt-iv--barn-et
  Svensk ordbok
 4. knäsätta

  knä`sätta verb knäsatte knäsatt, pres. knäsätter ORDLED: knä--sätt-er SUBST.: knäsättande, knäsättning
  Svensk ordbok
 5. optera

  opte´ra verb ~de ~t ORDLED: opt-er-ar SUBST.: opterande, optering
  Svensk ordbok