1. afrikanska

  afrika´nska subst. ~n afrikanskor ORDLED: afr-ik-an-skan
  Svensk ordbok
 2. afrikansk

  afrika´nsk adj. ~t ORDLED: afr-ik-an-ska
  Svensk ordbok
 3. tsetsefluga

  tsetsefluga [tse`tse- äv. tset`se-] subst. ~n tsetseflugor ORDLED: tse-tse--flug-an
  Svensk ordbok
 4. kapduva

  ka`pduva subst. ~n kapduvor ORDLED: kap--duv-an
  Svensk ordbok
 5. nationalist

  nationalis´t [natʃon-] subst. ~en ~er ORDLED: nat-ion-al-ist-en
  Svensk ordbok
 6. senna

  senna [sen`a el. sen´a] subst. ~n ORDLED: senn-an
  Svensk ordbok
 7. neokolonialism

  neokolonialism [ne`o-] subst. ~en ORDLED: neo--kol-oni-al-ism-en
  Svensk ordbok
 8. europeisera

  europeise´ra [eu-] verb ~de ~t ORDLED: europe-is-er-ar SUBST.: europeiserande, europeisering
  Svensk ordbok
 9. afrikaans

  afrikaans [-ka´ns] subst., ingen böjning ORDLED: afr-ik-aans
  Svensk ordbok
 10. dikdikantilop

  dik`dikantilop subst. ~en ~er ORDLED: dik-dik--anti-lop-en
  Svensk ordbok